hypnotisoija Lokakuun 2021 alusta lukien äänitteet tilattavissa ja ladattavissa pääasiassa MP3 tiedostoina tältä sivustolta


Tilausohjeet sivun alaosassa

Kaksi äänitettä MP3 ladattavana tiedostona yhteishintaan 80 euroa.

CD-levyinä postitettuna 86 euroa.
Toimitetaan tupla CD-kotelossa


Hypnoosiääniteluettelo:

Hypnoosiäänitteiden avulla voidaan kasvattaa itsevarmuutta, rohkeutta ja itseluottamusta, sekä vaikuttaa erilaisiin ongelmiin, kuten tupakointiin, ylensyömiseen, unihäiriöihin, psyykkisistä syistä johtuviin erektiovaikeuksiin, kahvikuppineuroosiin, tenttipelkoon, urheilusuoritusten parantamiseen ja moniin muihin ongelmiin.

Hypnoosiäänitteet ovat täysin turvallisia, eivätkä ne aiheuta riippuvuutta, niin kuin lääkkeet ja muut kemialliset aineet tekevät. Jotta keskittyminen äänitteen kuunteluun olisi mahdollisimman tehokasta, tulee ympäristön olla mahdollisimman rauhallinen ja häiriötön. Sähkölevyt ja muut laitteet tulee sulkea pois kuuntelun ajaksi. Ennen kuuntelun aloittamista tulee varmistua siitä, että aikaa äänitteen kuunteluun on riittävästi. Äänitteiden kesto on noin 30 minuuttia. Asennon tulee kuuntelun aikana olla mahdollisimman rento ja miellyttävä. Makuuasento lienee kaikkein miellyttävin.

Hypnoosi- ja rentoutusäänitteitä ei tule kuunnella autoa ajaessa, eikä missään muussakaan sellaisessa tilanteessa, joka vaatii erityistä vireyttä, tarkkuutta ja hyvää suorituskykyä. Kaikki Pekka Pakaraisen toteuttamat äänitteet sisältävät hypnoosimenetelmän lisäksi kuhunkin aiheeseen liittyvän suggestologisen valmennusmenetelmän.


Hypnoosirentoutus Hypnoosi-CD Hypnoosikasetti

01.) Hypnoosirentoutus

Itsehoitoäänite - Hypnoosi -CD
Äänitteen kesto noin 45 minuuttia
Tekijänoikeudet Pekka Pakarainen
Valmistusvuosi 1998 / uusittu 2009

[Myynnissä uudistettu vuoden 2009 painos]

Hinta ladattavana MP3 tiedostona 50 euroa.

Postitettuna CD-levynä 50 euroa + toimituskulut 6 euroa yhteensä 56 Euroa.


Suggestiivisella rentoutumisella on huomattava merkitys ihmisen psykofyysisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä. Sillä on todettu olevan tehokkaasti stressiä vähentävä vaikutus. Suggestioiden avulla tapahtuva rentoutuminen on erittäin tehokas ja turvallinen ihmisen psykofyysiseen tasapainoon johtava rentoutusmenetelmä, jonka avulla saavutetaan kaikkein parhaimmat rentoutumisen tilat.

Suggestiivinen HYPNOOSIRENTOUTUS -hypnoosiäänite soveltuu erinomaisesti jokaiselle ihmiselle. Rentoutuminen poistaa stressiä ja kasvattaa stressin sietokykyä. Psykosomaattisiin vaivoihin on suggestiivinen rentoutuminen myös erinomainen ja tehokas hoitomenetelmä. Rentoutuminen nopeuttaa unentuloa ja pitää mielen virkeänä, sekä edistää myös fyysistä hyvinvointia. Rentoutuminen kehittää myös keskittymis- ja huomiokykyä sekä laukaisee erilaisia jännitystiloja. Hypnoosirentoutusäänite antaa Sinulle terveyttä ja hyvinvointia!

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.
Eroon esiintymisjännityksestä Hypnoosi-CD Hypnoosikasetti

02.) Eroon
esiintymisjännityksestäItsehoitoäänite - Hypnoosi -CD
Äänitteen kesto noin 30 minuuttia
Tekijänoikeudet Pekka Pakarainen
Valmistusvuosi 2002

Hinta ladattavana MP3 tiedostona 50 euroa.

Postitettuna CD-levynä 50 euroa + toimituskulut 6 euroa yhteensä 56 Euroa.

Sosiaalisten tilanteiden jännittäminen on monelle ihmiselle suuri ongelma. Joillekin se muodostuu ylivoimaiseksi ongelmaksi aiheuttaen eri muotoista masennusta, psykosomaattisia oireita, stressiä, pelkoa, epävarmuutta ja ahdistusta. Tämä hypnoosiäänite on tarkoitettu kaikille sosiaalisten tilanteiden pelosta ja jännittämisestä kärsiville. Äänitteessä oleva suggestologinen ohjelma vahvistaa itsevarmuutta, rohkeutta ja itseluottamusta. Rohkeus, varmuus ja itseluottamus ovat sosiaalisissa tilanteissa meille kaikille tärkeitä asioita.

Esiintymistilanteissa tarpeeton ja liiallinen jännittäminen on hukkaan heitettyä energiaa.

Hanki nyt tehokas EROON ESIINTYMISJÄNNITYKSESTÄ -hypnoosiäänite ja ole esiintymistilanteissa varma omasta itsestäsi. Koe esiintymistilanteet myönteisinä ja hyvinä kokemuksina!

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.


Vapaudu kahvikuppineuroosista Hypnoosi-CD - Hypnoosikasetti

03.) Vapaudu
kahvikuppineuroosista

Itsehoitoäänite - Hypnoosi -CD
Äänitteen kesto noin 45 minuuttia
Tekijänoikeudet Pekka Pakarainen
Valmistusvuosi 2009

Hinta ladattavana MP3 tiedostona 50 euroa.

Postitettuna CD-levynä 50 euroa + toimituskulut 6 euroa yhteensä 56 Euroa.Tämä on tyypillinen ja yleinen, kahvi- ja ruokailutilanteissa esiintyvä jännityksen oire. Esiintyy usein myös muissa tilanteissa. Esimerkiksi, kun joudutaan kirjoittamaan nimi, tai tekemään jotakin toisten ihmisten läsnäollessa.

Alituinen pelko käsien vapinasta johtaa voimakkaaseen itsetarkkailuun, jolloin kädet tutisevat tahdosta riippumatta alitajuisesti. Oma ajatus, tai tunne käsien vapinasta voivat laukaista käsien tutinan tahdosta riippumattomana reaktiona. Mitä enemmän henkilö keskittyy ajattelemaan käsien vapinaa, sitä varmemmin sitä myös esiintyy.

Itseluottamuksen puute, käsien toimintaan liittyvä epävarmuus ja itsetarkkailu ainoastaan pahentavat asiaa.

Tämä äänite vahvistaa rohkeutta ja itseluottamustasi ja poistaa tehokkaasti kahvi- ja ruokailutilanteisiin liittyvää pelkoa, itsetarkkailua ja epävarmuutta. Äänitteen aktiivinen kuuntelu ohjaa sinut tehokkaasti eroon tarpeettomasta jännittämisestä ja itsetarkkailusta. Aktiivisen kuuntelun avulla käsien vapinaan liittyvät tuntemukset lievenevät päivästä toiseen ja hetkestä hetkeen jatkuvasti.

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.


Apua punasteluun Hypnoosi-CD - Hypnoosikasetti

04.) Apua punasteluun

Itsehoitoäänite - Hypnoosi .CD
Äänitteen kesto noin 45 minuuttia
Tekijänoikeudet Pekka Pakarainen
Valmistusvuosi 2009

Hinta ladattavana MP3 tiedostona 50 euroa.

Postitettuna CD-levynä 50 euroa + toimituskulut 6 euroa yhteensä 56 Euroa.Yllättävissä tilanteissa esiintyvä voimakas kasvojen lämpenemisen tunne johtaa aina itsetarkkailun voimistumiseen. Pelko punastelusta aiheuttaa keskittymiskyvyn heikkenemistä ja sydämen tykytystä. Jännittäminen ja pelko lisäävät sydämen pulssia, joka puolestaan lisää verenkierron vilkastumista ja tällöin kasvot punastuvat.

Punastelu liittyy sosiaalisten tilanteiden jännityksiin. Jännitysoireiden esiintyminen ja itsensä nolaamisen pelko johtavat voimakkaaseen itsetarkkailuun, jolloin keskittyminen muuhun toimintaan herpautuu.

Itsetarkkailun voimistuessa punastelu aktivoituu ikäänkuin automaattisesti (alitajuisesti). Mitä enemmän henkilö tarkkailee omaa itseään ja pelkää punastelun esiintymistä, sitä varmemmin sitä myös esiintyy. Punastelun laukaisevana tekijänä voi olla oma ajatus, pelko tai jokin yksittäinen tunneilme. Punastelusta kärsivä henkilö välttelee itsensä nolaamisen pelossa lukuisia sosiaalisia kanssakäymistilanteita.

Tämä äänite sisältää itsevarmuutta, rohkeutta ja itseluottamusta vahvistavan hypnoosiohjelman. Äänitteen kuuntelu lievittää tehokkaasti itsetarkkailua, jolloin punastelun tuntemukset sosiaalisissa tilanteissa vähenevät ja heikkenevät. Äänitteessä olevat suggestiot kasvattavat myös keskittymiskykyä ja lisäävät henkistä sietokykyäsi kaikissa tilanteissa.

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.


Apua änkytykseen Hypnoosi-CD - Hypnoosikasetti

05.) Apua änkytykseen

Itsehoitoäänite - hypnoosi -CD
Äänitteen kesto noin 45 minuuttia
Tekijänoikeudet Pekka Pakarainen
Valmistusvuosi 2009

Hinta ladattavana MP3 tiedostona 50 euroa.

Postitettuna CD-levynä 50 euroa + toimituskulut 6 euroa yhteensä 56 Euroa.
Puheääni muuttuu hiljaiseksi, puhe katkeilee, sanojen muodostaminen vaikeutuu. Keskittyminen herpautuu ja ajatusten looginen jäsentely muuttuu mahdottomaksi. Usein myös suu kuivuu ja hengitys tihenee.

Niinkuin punastelusta ja kahvikuppineuroosista kärsivillä, myös änkyttäjillä on itsensä nolaamisen pelon takia taipumus jännittää jo etukäteen sosiaalisia tilanteita.

Puhuminen kokouksessa, tai jopa yhden yksittäisen henkilön läsnäollessa voi olla vaikeaa. Kun puhe jossain kohdin lausetta katkeilee, pysähtyy änkyttäjä kuin alitajuisesti kyseiseen kohtaan. Tällöin keskittyminen herpautuu ja seuraavien sanojen lausuminen voi olla entistä vaikeampaa. Niinkuin monissa muissa jännityksen oireissa, on usein myös änkytyksen osasyynä voimistunut itsetarkkailu.

Tämä äänite vahvistaa luottamusta itseesi ja omaan puhekykyysi, poistaen tehokkaasti puhumiseen liittyvää pelkoa ja epävarmuutta. Äänitteen kuuntelulla kasvat rohkeammaksi, vapautuneemmaksi ja koet kaikki sosiaaliset tilanteet helpompina ja mielekkäämpinä.

Alitajuisen itsetarkkailun ja tietoisen jännittämisen vähentyessä, keskittymiskykysi paranee ja sanojen muodostaminen alkaa käydä laatuun vapautuneemmin ja paremmin, ikäänkuin automaattisesti ja alitajuisesti!

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.


Onnistu seksissä Hypnoosi-CD - Hypnoosikasetti

06.) Onnistu seksissä

Itsehoitoäänite - Hypnoosi -CD
Äänitteen kesto noin 45 minuuttia
Tekijänoikeudet Pekka Pakarainen
Valmistusvuosi 2009

Hinta ladattavana MP3 tiedostona 50 euroa.

Postitettuna CD-levynä 50 euroa + toimituskulut 6 euroa yhteensä 56 Euroa.
Erilaiset elämäntilanteeseen liittyvät kriisit ja stressi ovat usein erektiohäiriöiden takana. Erektiohäiriöiden syy saattaa löytyä myös vastenmielisestä kokemuksesta tai epäonnistuneesta yhdyntätilanteesta. Erektiohäiriöt aiheuttavat usein vetäytymistä kokonaan sukupuolisesta kanssakäymisestä. Ongelmakierre pahentaa itse itseään, ellei sitä hoideta asianmukaisella tavalla kuntoon.

Erektiolääkkeiden tarpeeton ja liiallinen käyttö voi johtaa ennen pitkää psyykkiseen lääkeriippuvuuteen. Toiset kärsivät ennenaikaisesta siemensyöksystä ja toiset muista ongelmista, kuten suorituspaineista johtuvista jännityksistä.

Nuorilla miehillä erektiohäiriöt johtuvat yleensä kokemattomuudesta johtuvasta jännityksestä tai epäonnistumisen pelosta.

Tämä äänite vahvistaa itsevarmuutta, aktiivisuutta ja yhdyntään liittyvää suorituskykyä. Äänitteen aktiivinen kuuntelu poistaa tehokkaasti henkisistä syistä johtuvia jännitteitä ja epäonnistumisen pelosta johtuvaa itsetarkkailua. Äänitteen suggestologinen hypnoosiohjelma vahvistaa luottamusta omiin kykyihisi, jolloin hermostuneisuus, epävarmuus ja henkisistä syistä johtuvat erektiovaikeudet menettävät asteittain merkityksensä aivan kokonaan. Äänitteen avulla opit hallitsemaan itseäsi ja voit näin kokea yhdyntätilanteet mielekkäinä ja erinomaisina kokemuksina.

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.


Eroon unettomuudesta Hypnoosi-CD - Hypnoosikasetti

07.) Eroon unettomuudesta - hypnoosiäänite

Itsehoitoäänite - Hypnoosi -CD
Äänitteen kesto noin 45 minuuttia
Tekijänoikeudet Pekka Pakarainen
Valmistusvuosi 2009

Hinta ladattavana MP3 tiedostona 50 euroa.

Postitettuna CD-levynä 50 euroa + toimituskulut 6 euroa yhteensä 56 Euroa.
Nukahtamisvaikeuksien ja huonon unen syynä on usein jonkin muotoinen stressi, ympäristöön tai elämäntapaan liittyvät yllättävät muutokset, esimerkiksi epäsäännöllinen työrytmi.

Erilaiset elämäntilanteeseen liittyvät tapahtumat voivat myös olla nukahtamisvaikeuksien ja unihäiriöiden takana. Ennen pitkää unihäiriöstä kärsivän ongelma juurtuu alitajuntaan ja jo pelkkä pelko unettomuudesta aiheuttaa lisää unettomuutta.

Unihäriöistä kärsivän ajatustoiminta kulkee nukkumaan käydessä valvetilan tavoin ja ajatukset liikkuvat usein myös unen tuloon liittyvissä asioissa. Ajatustoiminta ei pääse rentoutumaan ja unen tule vaikeutuu. Unihäirö pahentaa itse itseään, ellei sitä saada asianmukaisella tavalla kuntoon. Nukahtamis- ja unilääkkeiden tarpeeton käyttö voi kuitenkin johtaa hyvinkin helposti psyykkisen lääkeriippuvuuden.

Tämä äänite sisältää erittäin tehokkaan ja syvälle alitajuntaan tallentuvan valmennusmenetelmän, joka poistaa stressiä ja rentouttaa kehon lisäksi täydellisesti myös ajatustoiminnan. Äänitteen suggestiivisessa valmennusosiossa on otettu huomioon nukahtamiseen liittyvät ongelmat, sekä varsinaisen yöunen yhtäjaksoisuus ja syvyys.

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.


Motivoi itsesi opiskelussa Hypnoosi-CD - Hypnoosikasetti

08.) Motivoi itsesi opiskelussa

Itsehoitoäänite - CD
Äänitteen kesto noin 45 minuuttia
Tekijänoikeudet Pekka Pakarainen
Valmistusvuosi 2009

Hinta ladattavana MP3 tiedostona 50 euroa.

Postitettuna CD-levynä 50 euroa + toimituskulut 6 euroa yhteensä 56 Euroa.
Opiskelussa etenkin tentti- ja koetilanteiden alla vaaditaan erityistä motivaatiota, tarkkuutta ja hyvää suorituskykyä. Koe- ja tenttitilanteet aiheuttavat monille opiskelijoille stressiä, ahdistusta ja väsymystä.

Väsymys voi aiheuttaa turhautumista tai välinpitämättömyyden tunnetta koko opiskelua, tai osaa sitä kohtaan. Väsyneen ja stressaantuneen opiskelijan suorituskyky heikkenee merkittävästi ja suoritusten taso koe- ja tenttitilanteissa laskee.

Monilla opiskelijoilla esiintyy myös tenttipelkoa, joka vaikuttaa muistitoimintoihin ja reaktiokykyyn, sekä tätä kautta myös opiskelussa vaadittavaan motivaatioon.

Tämä äänite sisältää opiskelumotivaatiota tehokkaasti kasvattavan ja suorituskykyä vahvistavan suggestologisen hypnoosiohjelman. Äänitteen aktiivinen kuuntelu poistaa henkisistä syistä johtuvia jännitteitä, opiskeluun liittyvää stressiä ja välinpitämättömyyttä, sekä parantaa keskittymiskykyä ja muistisuoritusten toimintaa.

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.


Eroon alkoholista Hypnoosi-CD - Hypnoosikasetti

09.) Eroon alkoholista

Itsehoitoäänite - Hypnoosi -CD
Äänitteen kesto noin 30 minuuttia
Tekijänoikeudet Pekka Pakarainen
Valmistusvuosi 2005

Hinta ladattavana MP3 tiedostona 50 euroa.

Postitettuna CD-levynä 50 euroa + toimituskulut 6 euroa yhteensä 56 Euroa.Tämä äänite on tarkoitettu niille, joille alkoholinkäyttö on muodostunut ongelmaksi. Mikäli Sinulla on alkoholista muodostunut ongelma ja haluat vilpittömästi ja rehellisin mielin pyrkiä raittiuteen, tämä hypnoosiäänite voi tukea, motivoida ja vahvistaa Sinua pyrkiessäsi eroon alkoholista.

Alkoholiongelma kuuluu ongelmiin pahimmasta päästä ja siihen kannattaa käyttää kaikki mahdollinen saatavilla oleva apu. Tällä äänitteellä on useiden kohdalla saatu aikaan merkittäviä ja pysyviä tuloksia. Mikäli haluat hakea apua suggestioista ja hypnoosista, tämä äänite saattaa olla Sinulle avain raittiuteen!

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.


Eroon tupakasta Hypnoosi-CD - Hypnoosikasetti

10.) Eroon tupakasta

Itsehoitoäänite - Hypnoosi -CD
Äänitteen kesto noin 30 minuuttia
Tekijänoikeudet Pekka Pakarainen
Valmistusvuosi 2002

Hinta ladattavana MP3 tiedostona 50 euroa.

Postitettuna CD-levynä 50 euroa + toimituskulut 6 euroa yhteensä 56 Euroa.Eroon tupakasta -hypnoosiäänite on tarkoitettu kaikille niille, jotka todellakin haluavat lopettaa tupakoinnin. Tupakoinnin vaarat on näytetty kiistatta toteen tieteellisissä tutkimuksissa. Tupakointi on riskitekijänä mm. keuhko- ja sydänsairauksissa, sekä erilaisissa verisuoni- ja syöpäsairauksissa.

On aivan samantekevää, miten kauan olet polttanut, tai kuinka paljon olet polttanut. Tupakoinnin lopettaminen ei ole koskaan liian myöhäistä! Mikäli olet ajatellut lopettaa tupakoinnin, hanki viipymättä tueksesi EROON TUPAKASTA - hypnoosiäänite!

Tämä äänite vahvistaa motivaatiotasi ja tukee lopettamispäätöstäsi. Äänite tekee tupakoinnista eroon pääsemisen helpommaksi ja voi vaikuttaa ratkaisevasti onnistumiseesi. Aktiivisella kuuntelulla tämä hypnoosiäänite vieroittaa eroon tupakoinnista kaikkein piintyneimmänkin tupakoitsijan!

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.


Eroon liikakiloista Hypnoosi-CD - Hypnoosikasetti

11.) Eroon liikakiloista

Itsehoitoäänite - Hypnoosi -CD
Äänitteen kesto noin 30 minuuttia
Tekijänoikeudet Pekka Pakarainen
Valmistusvuosi 2002

Hinta ladattavana MP3 tiedostona 50 euroa.

Postitettuna CD-levynä 50 euroa + toimituskulut 6 euroa yhteensä 56 Euroa.Liikalihavuus ja ylipainoisuus on monelle ihmiselle ongelma ja osalle jopa terveydellinen riski. Tähän äänitteeseen on muotoiltu suggestioiden avulla erittäin tehokas laihdutusmenetelmä. Suggestioiden avulla on mahdollista voittaa kiusallinen näläntunne, sekä hillitä liiallista ruokahalua. Lisäksi voidaan vaikuttaa vääristyneisiin ruokailutottumuksiin sekä luoda laihduttamiseen vaadittava motivaatio, kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys.

Mikäli olet yrittänyt aiemmin laihduttaa ja epäonnistunut, hanki viipymättä avuksesi tehokas suggestodieetti ja anna alitajunnan vaikuttaa hyväksesi. Tällä äänitteellä on saatu aikaan hämmästyttäviä tuloksia henkilöillä, joiden kohdalla kaikki muut laihdutusyritykset ovat epäonnistuneet! Ota miellyttävä asento ja keskity kuuntelemaan tehokasta Eroon liikakiloista -ohjelmaa. Tämän miellyttävämmäksi ei laihduttamisesi enää voi tulla!

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.


Vapaudu umakeanhimosta Hypnoosi-CD - Hypnoosikasetti

12.) Vapaudu makeanhimosta

Itsehoitoäänite - Hypnoosi -CD
Äänitteen kesto noin 45 minuuttia
Tekijänoikeudet Pekka Pakarainen
Valmistusvuosi 2009

Hinta ladattavana MP3 tiedostona 50 euroa.

Postitettuna CD-levynä 50 euroa + toimituskulut 6 euroa yhteensä 56 Euroa.Makean, kuten suklaan, jäätelön ja muiden makeisten liiallinen käyttö on monille ihmisille ylipainoon johtaneiden seikkojen pahin syy. Makean himo on juurtunut niin syvälle alitajuntaan, että siitä on muodostunut tapatottumus. Jotkin henkilöt syövät TV-een katselun aikana huomaamattaan monta levyä suklaata, kun taas toiset syövät irtomakeisia.

Makean himo ei aiheuta riippuvuutta, ja se voidaan saada hypnoosin keinoin hallintaan.

Tämä äänite sisältää asianmukaiset suggestiot makeanhimon hillitsemiseen ja siitä vieroittamiseen.

Hypnoosiohjelmassa on huomioitu kahvi- ja ruokailutilanteissa esillä olevat leivonnaiset, kuin myös suklaat, jäätelöt ja muut makeiset. Äänitteen kuuntelulla kasvat määrätietoiseksi ja motivoituneeksi noudattamaan tässä äänitteessä annettuja ohjeita. Mikäli todellakin haluat luopua makeanhimostasi, ota itseäsi niskasta kiinni ja tilaa EROON MAKEANHIMOSTA äänite ja aloita terveempi elämä!

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.


Suggestiiviset hypnoosi- ja valmennusmenetelmät

Suggestiiviset hypnoosi- ja valmennusmenetelmät on äänitteille kehittänyt ja toteuttanut Hypnotisoija Pekka Pakarainen. Hän kuuluu kansainvälisesti tunnettuihin hypnoosin ja rentoutuksen asiantuntijoihin. Hypnoosiäänitteet on toteutettu korkealaatuista äänentallennustekniikkaa hyväksi käyttäen. Tämän takia äänite soveltuu erinomaisesti kuunneltavaksi myös kuulokkeilla. Äänitteitä ei saa kuunnella autoa ajaessa, eikä missään muussakaan vastaavassa tilanteessa joka vaatii erityistä vireyttä, tarkkuutta ja hyvää huomiokykyä.

Äänitteen kuuntelun aikana saattaa esiintyä joitakin tavallisuudesta poikkeavia tuntemuksia. Tällaisia tuntemuksia ovat erilaiset kehon kaavan muuttumisen tuntemukset, painottomuuden tai jäsenten osittainen häviämisen tunne. Hypnoositilan aikana saattaa myös ympäristösi osittain, tai jopa kokonaan pieneksi hetkeksi hävitä pois tietoisuudestasi. Kaikki tämäntapaiset ilmiöt ovat täysin normaaleja ja asiaankuuluvia, eikä niitä tarvitse pelätä mikäli niitä ilmenee. Kuuntelun jälkeen olet kuitenkin täysin suorituskykyinen ja virkeä. Äänitteen mukana seuraa tarkennetut kuunteluohjeet ja lisätietoa äänitteestä.

Kaikki äänitetilaukset ladattavissa tältä sivustolta MP3 tiedostona tai toimitetaan CD-levyinä huomiota herättämättä, suljetussa ja sinetöidyssä postilähetyksessä, eikä lähetysten sisältö pääse missään vaiheessa postin henkilökunnan, eikä kenenkään muunkaan ulkopuolisen tietoon.


Tilausohjeet

Äänitteet tilataan sähköpostitse tai puhelimitse.

Muista mainita viestissä nimesi, puhelinnumero, osoite ja äänitteen/ äänitteiden nimi

Tilauksen jälkeen saat tarkemmat tiedot ja latauslinkin, josta äänite/äänitteet on ladattavissa MP3 tiedostona.


Äänitteiden A-hinta on MP3 lataustiedostona 50 Euroa kpl. Postitettuna CD-levynä 50 euroa + postituskulut 6 Euroa = yhteensä 56 Euroa.

Kaksi äänitettä ladattavana MP3 tiedostona yhteensä 80 euroa ja CD-levyinä toimitettuna postikuluineen yhteishintaan 86 euroa (Toimitetaan tupla CD-kotelossa.)

Tilaukset:

Puhelin 040 366 3439
Takaisin sivun alkuun

 
Website Design Pekka Pakarainen - Copyright © 2008 - www.mestarihypnotisoija.com - All Rights - Reserved.
Webmaster